RegionalH2O.org | Regional Water Providers Consortium
ទឹក គឺត្រូវចាប់ផ្ដើមរៀបចំសម្រាប់ការមានអាសន្នរបស់អ្នក។

សម្ព័ន្ធអ្នកផ្តល់ទឹកក្នុងតំបន់ផ្តល់នូវភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការធ្វើផែនការ ការគ្រប់គ្រង ការគ្រប់គ្រង និងភាពធន់នៃទឹកផឹកនៅក្នុងតំបន់ Portland ឬតំបន់ទីប្រជុំជន។