RegionalH2O.org | Regional Water Providers Consortium
ការរៀបចំសម្រាប់គ្រាអាសន្ន គឺផ្តើមនឹងមានទឹក។

សម្ព័ន្ធអ្នកផ្តល់ទឹកក្នុងតំបន់ផ្តល់នូវភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការធ្វើផែនការ ការគ្រប់គ្រង ការគ្រប់គ្រង និងភាពធន់នៃទឹកផឹកនៅក្នុងតំបន់ Portland ឬតំបន់ទីប្រជុំជន។