RegionalH2O.org | Regional Water Providers Consortium
Ka bilaw biyaha isu diyaar garawga xalada degdaga ah.

Regional Water Providers Consortium wuxuu hor kacaa isku-duwida o ka shageeyaa kor u qaadida qorsheynta iyo maamulida biyaha degmada ee magaalada Portland iyo hareereheeda o ku kooban Oregon.